F2I avi            

            
UB BoschGimpera VERT COLOR   


marca positiu vertical   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

PROJECTES 

 

2019 - 2021

Resolució definitiva primer projecte concedit (document pdf)
Resolució definitiva segon projecte concedit (document pdf)
Resolució definitiva tercer projecte concedit (document pdf)

 

2018

Resolució definitiva (document pdf)

 

005-liver

Activadors de l'HRI per l'esteatohepatitis no
alcohòlica                                            

Responsable del projecte: Manuel Vázquez 

        003-immunity

 

Dual costimulatory targeting in            autoimmune disorders              

Responsable del projecte: Josep Mª Grinyó                                                       

microscopi

TET2 modulation for myelodysplastics syndrome (MDS) and other diseases

Responsable del projecte: Xavier Barril Alonso

 


2017

Resolució del primer projecte concedit (document pdf)

icono 

SaaS for automated true colour recognition

Responsable del projecte: J Daniel Prades García

 

 Resolució dels 3 ajuts concedits restants (document pdf)

   

001-picture


LogMeal: Un entorno basado en Visión por

Computador para restaurantes inteligentes            

Responsable del projecte: Petia Radeva                                                                                                                                   

          antibioticss                 

 

Inhibidors de la dimerització del receptor d'andrògens: fàrmacs first-in-class per al
tractament del càncer de pròstata
               

Responsable del projecte: Eva Estébanez                                                       

microscopi

Desenvolupament d'una plataforma de Neurotoxicologia i rastreig de fàrmacs

Responsable del projecte: Josep Mª Canals Coll

  

2016 

Primer projecte concedit

microscopi

Posada al mercat de productes que permeten analitzar 
colífags de manera fàcil, ràpida i amb precisió

Responsable del projecte: 
Anicet R. Blanch Gisbert

 

4 ajuts concedits restants 

                       
Immersió virtual  

 

Immersive cerebral and orthopedic
rehabilitation and training exercises

Responsable del projecte
Melvyn Slater

 

   Bigdata 

Fully Adaptive Prediction Error Coder

Responsable del projecte: Xavier Luri Carrascoso
                                         

   

antibioticssNew antibiotics for the treatment of
hospital-acquired
Gram-negative infections

Responsable del projecte: Francesc Rabanal Anglada

    icono ordinador

Herramientas digitales de evaluación y
aprendizaje y reeducación de las funciones
cognitivas en la infancia

Responsable del projecte: Josep Mª Serra Grabulosa