F2I avi            

            
UB BoschGimpera VERT COLOR   


marca positiu vertical   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 


FONS PER A L'IMPULS DE LA INNOVACIÓ


La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Bosch i Gimpera, la seva unitat de transferència de tecnologia i innovació, ha creat el Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), una iniciativa destinada a potenciar les activitats d’innovació i transferència dels investigadors de la Universitat de Barcelona. La convocatòria compta amb dues modalitats d’ajut: 

    • Prova de Concepte (PdC) proporciona ajuts destinats a millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat  i a la valorització de projectes de recerca amb un elevat potencial de transferència.