F2I avi            

            
UB BoschGimpera VERT COLOR   


marca positiu vertical   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

Avís legal

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació Bosch i Gimpera o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’FBG.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
La Fundació Bosch i Gimpera no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Fundació.
La Fundació Bosch i Gimpera no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
La Fundació Bosch i Gimpera està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya num. 22 amb l'adreça fiscal: c/ Baldiri Reixac, 4-8. 08028 Barcelona. NIF.G-08906653